Vuokraaminen‎ > ‎

Vuokraehdot

Vuokraehdot:


1. Vuokrasopimus/ Henkilölukumäärä
Sopimus vahvistaa vuokrauksen vuokralaisen ja vuokraajan kesken. Sopimus on sitova ja koskee sopimuksessa mainittua kiinteistöä ja siihen kuuluvia varusteluja. Huoneistossa voi yöpyä ainoastaan internetsivuillamme mainittu tai erikseen sähköpostitse sovittu henkilömäärä.

2. Lemmikkieläimet / Tupakointi
Lähtökohtaisesti lemmikkieläinten tuonti huoneistoihin ei ole sallittua. Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkotiloissa. Sisällä tupakoiminen on ehdottomasti kiellettyä. Jos vuokralainen rikkoo vuokraehdoissa mainittua tupakointisääntöä, hän on velvoitettu korvaamaan rikkomuksesta aiheutuvat siivouskulut ja huonekaluihin tai muuhun irtaimistoon kohdistuneen vahingon tai hajuhaitan. Asunnon omistaja määrittelee vahingon suuruuden.

3. Siivous
Huoneiston päivävuokraan ei sisälly loppusiivousta vuokrauksen jälkeen. Loppusiivouksen hinta on tällä hetkellä 70€/huoneisto. Vuokralaisen on kuitenkin huolehdittava asunnon siisteydestä vuokrasuhteen aikana sekä jätettävä asunto luovutettaessa tavanomaista siisteystasoa vastaavaan kuntoon. Muussa tapauksessa vuokralaiselta pidätetään kaikki asunnon siivoukseen liittyvät erityiskulut takuuvuokrasta.Loppusiivoukseen kuuluu yksi pesukoneellinen pyykkiä. Loppusiivoukseen ei sisälly astioiden tiskausta. Kaikki astiat ja keittiövälineet saa pestä astianpesukoneessa. (Lähtökohtaisesti vuokraaja voi laittaa viimeiset astiat ja petivaatteet, pyyhkeet koneisiin ja käynnistää koneet lähtiessään)

4. Vahinkojen korvausvelvollisuus
Vuokralainen on vastuussa kaikista vuokrauksen aikana tapahtuvista vahingoista, rikkoutumisista tai kadonneista tavaroista tai esineistä. Vahingoista on ilmoitettava välittömästi. Kaikki vahingot korjataan mahdollisimman pian, kohtuullisen toimitusajan puitteissa. Vuokranantaja tai asunnon omistaja ei ole vakuuttanut vuokralaisia tai heidän omaisuuttaan vuokrauksen aikana kuin siinä määrin mitä kotivakuutuksen piiriin kuuluu.

5. Maksuehdot
Maksetun vuokran tulee näkyä tilillä viimeistään kaksi vuorokautta ennen vuokrauksen alkua. Muunlaisista maksuehdoista sovitaan erikseen. Vuokraan sisältyvät vesimaksut ja kaasugrillien kaasut. Sovittaessa sähkömaksu veloitetaan vuokralaisen kulutuksen mukaan 0,2€/kWh poislukien kattohuoneiston sähkö, joka on viikkoperustainen.

6. Vuokratakuu
Vuokralainen maksaa vuokratakuun, joka on suuruudeltaan 100 euroa alle kuukauden vuorauksissa ja kuukauden vuokra yli kuukauden vuokrauksissa JOS sovitaan kulutusperusteisesta sähkön ja veden käytöstä. Vuokratakuun/varausmaksun lisäksi vuokralaisen tulee maksaa kokonaisuudessaan varsinainen vuokrasumma viimeistään viikkoa ennen vuokrauksen alkua. Takuusumma palautetaan vuokrauksen päätyttyä, vähennettynä käytetyn sähkön määrällä (0,2 €/kWh). Tarvittaessa vuokranantaja tai asunnon omistaja voi pidättää osan takuuvuokrasta tai koko summan, jos vuokralainen on laiminlyönyt velvollisuutensa huolehtia asunnon kunnosta tai siisteydestä.

7. Reklamaatio-oikeus
Jos vuokra-asunto ei vastaa etukäteen ilmoitettua varustelua on mahdollisista puutteista on ilmoitettava vuokranantajalle välittömästi virheen havaitsemisen jälkeen. Mahdolliset puutteet siivouksessa tulee myös ilmoittaa vuokranantajalle välittömästi. Mikäli vuokralainen laiminlyö ilmoittamisvelvollisuutensa, ei vuokranantaja vastaa mahdollisista puutteista tai virheistä.

8. Peruutukset
Jos vuokrasopimus perutaan on vuokranantaja oikeutettu pidättämään itsellään saadun vuokratakuun/varausmaksun mikäli ei erikseen toisin sovita. Vuokrauksen peruminen käsitellään aina tapauskohtaisesti. Pääsäntönä on lääkärintodistuksen esittäminen sairaudesta, joka estää matkustamisen kohteeseen.

9. Force major
Vuokranantaja tai asunnon omistaja ei korvaa force major tilanteita, jotka vaikuttavat vuokraukseen. Vuoranantaja pyrkii kuitenkin kaikin tavoin minimoimaan vuokralaisen haittoja esimekikksi etsimällä mahdollista korvaavaa asuntoa.

10. Oikeinkirjoitus
Vuokranantaja ta asunnon omistaja ei vastaa mahdollisista vuokrausta käsittelevistä kirjoitusvirheistä tai käännöksistä johtuvista asiavirheistä painetuissa tai muissa medioissa.

11. Muuta / käytäntöjä talojen vuokraukseen liittyen.
Kiinteistön luovutusajankohta ja käyttöönottoajankohta ovat joustavia kuitenkin niin, että jos uusi vuokralainen saapuu luovutuspäivänä on siistimiseen jäätävä riittävä aika elle asiasta ole kirjallisesti toisin sovittu. Vuokrauksen aloituspäivä voi olla mikä viikonpäivä tahansa, mutta minimi vuokra-aika on 5vrk. Maksimi vuokra-aika on 11kk.
Matkatavaroita voi säilyttää kohteessa näiden aikojen ulkopuolella, mikäli siitä on erikseen kirjallisesti sovittu. Kiinteistön tulee luovutettaessa vastata tulotilannetta irtaimiston, kiinteistön ja pihan osalta. Vahingot veloitetaan ennalta peritystä takuusummasta. Korvattavan vahingon lisäksi peritään myös työstä aiheutuneet kustannukset. Mikäli takuusumma ei kata koko vahingon aiheuttamaa kustannusta, summa peritään vuokralaiselta kokonaisuudessaan muulla tavoin. 
 Vuokranantaja tai asunnon omistaja ei vastaa vuokralaisten omaisuus- eikä henkilövahingoista.Kadonneista avaimista veloitamme aina 50 euroa. Tulotilanteen ulkopuolella tapahtuvasta ovien avauksesta veloitamme päivällä klo (8-20) 50 euroa ja muina aikoina 100 euroa. 
Sähkö ei kuulu vuokran hintaan ellei toisin sovita. Sähkömittari luetaan tulo -ja lähtötilanteissa. Hinta on 0,2€/kWh. Kulutus veloitetaan maksetusta kiinteistön ja irtaimiston takuusummasta.
Kaikki vuokraukseen liittyvät seikat tulee olla sovittu kirjallisesti, sähköpostitse tai muulla tavoin todistettavasti. Asunnot vuokrataan vain väliaikaiseen käyttöön, joten vuokralaisella ei ole oikeutta muuttaa virallista osoitettaan asuntoihin ellei asiasta sovita kirjallisesti etukäteen.
Asuntoa ei saa edelleenvuokrata.
Comments